ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ, OSIEDLOWEJ ORAZ FIRMOWEJ

Od kilku lat współpracujemy również z wieloma instytucjami publicznymi, spółdzielniami oraz firmami. Zakres prac oraz częstotliwość ich wykonywania ustalana jest indywidualnie. W każdym przypadku zawierana jest umowa, która określa warunki realizacji oraz konkretne potrzeby i oczekiwania danego inwestora. Większość prac pielęgnacyjnych wygląda podobnie, jak w przypadku ogrodów prywatnych. Właściwe zaplanowanie poszczególnych zabiegów oraz częstotliwości ich wykonywania w odniesieniu do rozmiarów pielęgnowanego terenu prowadzi do osiągnięcia oczekiwanego efektu i satysfakcji inwestora. Wśród naszych kontrahentów znajdują się urzędy miast, spółdzielnie mieszkaniowe, ośrodki służby zdrowia

PIELĘGNACJA OGRODÓW PRYWATNYCH

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, uczciwej pracy oraz konkurencyjnym cenom zyskaliśmy zaufanie ponad trzydziestu inwestorów prywatnych współpracujących z nami od kilku lat w ramach stałej pielęgnacji ogrodów.

Pierwszym etapem prac na początku sezonu jest wiosenna konserwacja, w zakres której wchodzi: uruchomienie oraz sprawdzenie automatycznego systemu nawadniania, usuwanie zimowych osłon roślin, wertykulacja i wygrabianie pozimowego trawnika oraz ewentualne dosiewki, odnawianie granicy między trawnikiem i grupami roślin, cięcia formujące drzew i krzewów, usuwanie obumarłych lub przemarzniętych pędów, usuwanie chwastów i innych zanieczyszczeń, wygrabianie zeszłorocznych liści, ściółkowanie korą lub wypełnianie innym materiałem przestrzeni wokół roślin, uzupełnianie ubytków wśród nasadzeń, nawożenie trawników i roślin, opryski zabezpieczające przed chorobami grzybowymi.

W większości przypadków prowadzimy pielęgnację ogrodów przez cały okres trwania sezonu wegetacyjnego. Wśród wykonywanych prac należy wyróżnić m.in.: koszenie trawników wraz z podkaszaniem miejsc trudno dostępnych od 2 do 4 razy w miesiącu, dodatkowe nawożenie trawników oraz roślin w okresie późnowiosennym oraz letnim, opryski trawników przeciw chwastom, zwalczanie szkodników atakujących drzewa i krzewy, odchwaszczanie przestrzeni wokół roślin, różne cięcia roślin w zależności od gatunku i potrzeby, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie kory lub innych materiałów pokrywających przestrzeń wokół roślin, dosiewki trawników, sprzątanie oraz odchwaszczanie nawierzchni pieszo – jezdnych, wygrabianie liści, igliwia oraz szyszek. W ramach usług zajmujemy się również utylizacją skoszonej trawy oraz innych odpadów powstałych podczas prac ogrodowych.

Ostatnim etapem prac kończących sezon jest konserwacja jesienna, w ramach której wykonujemy następujące zabiegi: opróżnienie z wody i zabezpieczenie na okres zimy instalacji automatycznego systemu nawadniania, przedzimowe skoszenie trawnika, wygrabienie opadłych liści, igliwia oraz szyszek, usunięcie pozostałych chwastów, nawożenie jesienne roślin i trawników zasilające w składniki na okres zimy, cięcia wybranych drzew i krzewów w zależności od potrzeb, oczyszczenie z suchego igliwia roślin iglastych, usunięcie przekwitłych i obumarłych części zewnętrznych bylin, okrycie wybranych roślin za pomocą stroiszu, agrowłókniny, kory, bądź chochołów.