ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

MODERNIZACJA OTOCZENIA OBELISKU KS. IGNACEGO SKORUPKI

 

INWESTOR: Samorządowa Instytucja Kultury „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Ossów

POWIERZCHNIA: 100 m2

DATA REALIZACJI: październik 2017

 

Inwestycja realizowana była według projektu naszej pracowni. Na początku przystąpiliśmy do usunięcia istniejących nasadzeń krzewów oraz wybranych drzew, które ze względu na zły stan zdrowia oraz zachwianą statykę stanowiły zagrożenie dla odwiedzających. Następnie została ułożona nowa nawierzchnia z kostki granitowej, ogrodzenie z ozdobnych bloczków betonowych, a także zmodernizowano postument obelisku. W kolejnej fazie realizacji oczyściliśmy przestrzeń przeznaczoną pod nasadzenia z zanieczyszczeń, wykonaliśmy niwelację gruntem istniejącym oraz rozwieźliśmy żyzną ziemię ogrodową. W międzyczasie wylaliśmy dwie stopy fundamentowe oraz obsadziliśmy w nich podstawy masztów. Po związaniu betonu przystąpiliśmy do realizacji projektowanych nasadzeń krzewów i traw ozdobnych, układając jednocześnie wokół nich maty zabezpieczające przed rozwojem chwastów. Na koniec wypełniliśmy przestrzeń pomiędzy roślinami kamieniem ozdobnym w kolorze białym. Najbliższą przestrzeń otaczającą ogrodzenie działki obelisku również oczyściliśmy z darni i innych odpadów, zabezpieczyliśmy geowłókniną i wysypaliśmy tym samym kruszywem.

 

MODERNISTYCZNY OGRÓD POŚRÓD BRZÓZ

INWESTOR: osoba prywatna

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Konstancin – Jeziorna

POWIERZCHNIA: 940 m2

DATA REALIZACJI: październik 2017

 

Inwestycję realizowaliśmy w oparciu o projekt wykonany w naszej firmie. Kilka tygodni przed przystąpieniem do prac Inwestor dwukrotnie opryskał całą przestrzeń porośniętą roślinnością synantropijną środkiem chwastobójczym. Pierwszym etapem prac był demontaż, wywóz i utylizacja istniejących elementów zagospodarowania (drewniana altana i komórka) oraz pozostałości pobudowlanych. W kolejnym kroku przystąpiliśmy do zerwania darni, zdjęcia nadmiaru gruntu rodzimego (glina) i wywozu całego urobku na zwałkę. Następnie korzystając z projektu gospodarki drzewostanem usunęliśmy, bądź przesadziliśmy istniejące rośliny zgodnie z zaleceniami projektanta oraz oczyściliśmy z posuszu i zrobiliśmy cięcia formujące. Kolejnym etapem była niwelacja terenu gruntem istniejącym realizowana równolegle z pracami związanymi z instalacją automatycznego systemu nawadniania, rozprowadzeniem przewodów oświetlenia ogrodowego oraz wykonaniem odprowadzenia wody opadowej z budynku. Wtedy też wytyczyliśmy zarys projektowanych elementów układu przestrzennego (trawniki, rabaty roślinne, nawierzchnie, mała architektura). Następnie przystąpiliśmy do zamontowania obrzeży typu EkoBord oddzielających poszczególne powierzchnie wypełnione trawnikami, korą sosnową oraz kamieniem ozdobnym. Równolegle z tymi pracami układaliśmy też siatki zabezpieczające przed kretami i przysypywaliśmy je warstwą żyznej ziemi ogrodowej. W międzyczasie budowaliśmy w naszym warsztacie drewniane donice (skrzynie), które zostały zaprojektowane w niniejszym ogrodzie. Po zakończeniu etapu rozwożenia ziemi przystąpiliśmy do równania terenu oraz wysiewu nasion traw. Przez cały czas trwania powyższych prac systematycznie przywoziliśmy i sadziliśmy zaprojektowane rośliny oraz rozkładaliśmy agrowłókninę w strefach, gdzie przewidziany był kamień ozdobny. Kolejny krok stanowiły prace związane z małą architekturą i nawierzchniami: obsadziliśmy betonowe płyty tworzące ścieżki ogrodowe oraz taras rekreacyjny, ułożyliśmy kamienne ognisko, zbudowaliśmy drewnianą altanę przekrytą przezroczystym dachem, zamontowaliśmy wykonane wcześniej donice oraz przykręciliśmy nowoczesne kraty na pnącza. Dokończyliśmy też instalację oświetlenia ogrodowego oraz rozprowadziliśmy przewody podlewające przestrzenie wokół roślin. Ostatni etap stanowiło wypełnienie powierzchni wokół drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych za pomocą kory oraz kilku rodzajów kamienia ozdobnego.

Strona 1 z 41234