ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

PROJEKT NOWOCZESNEGO OGRODU W LESIE SOSNOWYM

INWESTOR: osoba prywatna

PROJEKTANT: Paweł Puchalski

LOKALIZACJA: Sulejówek

POWIERZCHNIA: 1100 m2

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

 

Ideą projektową było zachowanie leśnego charakteru działki przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnej stylistyki nawiązującej do architektury budynku. Na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz gospodarki drzewostanem podjęto decyzję odnośnie zachowania większości cennych sosen zwyczajnych, które stanowiły punkt wyjścia do kreowania układu przestrzennego. Kompozycję zbudowano w oparciu o kształty geometryczne, linie proste oraz zasadę symetrii i proporcji. Dużą część założenia stanowi komunikacja w postaci rozległego podjazdu z parkingiem, ścieżek ogrodowych z płyt betonowych oraz drewnianego tarasu. Wokół budynku zaprojektowano systemy donic z betonu i drewna, obsadzonych jednogatunkowymi roślinami. Układ ogrodu budują liczne kwatery złożone z prostokątnych trawników oraz zróżnicowanych nasadzeń, które wydzielone są w przestrzeni za pomocą rozbudowanej sieci ścieżek z płyt. Zaproponowane rośliny dostosowane są do specyficznych warunków, jakie panują w siedlisku leśnym. W części frontowej wyznaczono też większy plac trawiasty pełniący funkcję boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie całego ogrodu oraz instalację automatycznego nawadniania.

PROJEKT ROMANTYCZNEJ OSTOI W BORZE SOSNOWYM

INWESTOR: osoba prywatna

PROJEKTANT: Paweł Puchalski

LOKALIZACJA: Kobyłka

POWIERZCHNIA: 1070 m2

DATA OPRACOWANIA: październik 2017

 

Podstawę projektu stanowiła sumiennie wykonana inwentaryzacja, a następnie gospodarka drzewostanem. Umożliwiło to podjęcie decyzji odnośnie zachowania najbardziej wartościowych drzew, ich wydobycie z przestrzeni, a także doświetlenie działki i budynku. Dodatkowym walorem terenu jest duże zróżnicowanie wysokości, co skłoniło projektanta do wprowadzenia tarasów widokowych, schodów ogrodowych oraz licznych murków oporowych wykonanych z podkładów kolejowych lub bloczków granitowych. Kompozycję zbudowano przy użyciu naturalnych linii falistych tworzących malowniczy układ. W poszczególnych miejscach wyłaniają się powierzchnie trawników na przemian z różnorodnymi gatunkowo i strukturowo nasadzeniami drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych. Tło dla całości stanowią dziesiątki pni dojrzałych sosen zwyczajnych. Pomiędzy nimi zaprojektowano też ścieżkę z drewnianych belek oprowadzającą użytkownika pośród romantycznych widoków.

Strona 1 z 912345...Ostatnia »