INWESTOR: osoba prywatna

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Konstancin – Jeziorna

POWIERZCHNIA: 940 m2

DATA REALIZACJI: październik 2017

 

Inwestycję realizowaliśmy w oparciu o projekt wykonany w naszej firmie. Kilka tygodni przed przystąpieniem do prac Inwestor dwukrotnie opryskał całą przestrzeń porośniętą roślinnością synantropijną środkiem chwastobójczym. Pierwszym etapem prac był demontaż, wywóz i utylizacja istniejących elementów zagospodarowania (drewniana altana i komórka) oraz pozostałości pobudowlanych. W kolejnym kroku przystąpiliśmy do zerwania darni, zdjęcia nadmiaru gruntu rodzimego (glina) i wywozu całego urobku na zwałkę. Następnie korzystając z projektu gospodarki drzewostanem usunęliśmy, bądź przesadziliśmy istniejące rośliny zgodnie z zaleceniami projektanta oraz oczyściliśmy z posuszu i zrobiliśmy cięcia formujące. Kolejnym etapem była niwelacja terenu gruntem istniejącym realizowana równolegle z pracami związanymi z instalacją automatycznego systemu nawadniania, rozprowadzeniem przewodów oświetlenia ogrodowego oraz wykonaniem odprowadzenia wody opadowej z budynku. Wtedy też wytyczyliśmy zarys projektowanych elementów układu przestrzennego (trawniki, rabaty roślinne, nawierzchnie, mała architektura). Następnie przystąpiliśmy do zamontowania obrzeży typu EkoBord oddzielających poszczególne powierzchnie wypełnione trawnikami, korą sosnową oraz kamieniem ozdobnym. Równolegle z tymi pracami układaliśmy też siatki zabezpieczające przed kretami i przysypywaliśmy je warstwą żyznej ziemi ogrodowej. W międzyczasie budowaliśmy w naszym warsztacie drewniane donice (skrzynie), które zostały zaprojektowane w niniejszym ogrodzie. Po zakończeniu etapu rozwożenia ziemi przystąpiliśmy do równania terenu oraz wysiewu nasion traw. Przez cały czas trwania powyższych prac systematycznie przywoziliśmy i sadziliśmy zaprojektowane rośliny oraz rozkładaliśmy agrowłókninę w strefach, gdzie przewidziany był kamień ozdobny. Kolejny krok stanowiły prace związane z małą architekturą i nawierzchniami: obsadziliśmy betonowe płyty tworzące ścieżki ogrodowe oraz taras rekreacyjny, ułożyliśmy kamienne ognisko, zbudowaliśmy drewnianą altanę przekrytą przezroczystym dachem, zamontowaliśmy wykonane wcześniej donice oraz przykręciliśmy nowoczesne kraty na pnącza. Dokończyliśmy też instalację oświetlenia ogrodowego oraz rozprowadziliśmy przewody podlewające przestrzenie wokół roślin. Ostatni etap stanowiło wypełnienie powierzchni wokół drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych za pomocą kory oraz kilku rodzajów kamienia ozdobnego.