INWESTOR: Samorządowa Instytucja Kultury „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Ossów

POWIERZCHNIA: 100 m2

DATA REALIZACJI: październik 2017

 

Inwestycja realizowana była według projektu naszej pracowni. Na początku przystąpiliśmy do usunięcia istniejących nasadzeń krzewów oraz wybranych drzew, które ze względu na zły stan zdrowia oraz zachwianą statykę stanowiły zagrożenie dla odwiedzających. Następnie została ułożona nowa nawierzchnia z kostki granitowej, ogrodzenie z ozdobnych bloczków betonowych, a także zmodernizowano postument obelisku. W kolejnej fazie realizacji oczyściliśmy przestrzeń przeznaczoną pod nasadzenia z zanieczyszczeń, wykonaliśmy niwelację gruntem istniejącym oraz rozwieźliśmy żyzną ziemię ogrodową. W międzyczasie wylaliśmy dwie stopy fundamentowe oraz obsadziliśmy w nich podstawy masztów. Po związaniu betonu przystąpiliśmy do realizacji projektowanych nasadzeń krzewów i traw ozdobnych, układając jednocześnie wokół nich maty zabezpieczające przed rozwojem chwastów. Na koniec wypełniliśmy przestrzeń pomiędzy roślinami kamieniem ozdobnym w kolorze białym. Najbliższą przestrzeń otaczającą ogrodzenie działki obelisku również oczyściliśmy z darni i innych odpadów, zabezpieczyliśmy geowłókniną i wysypaliśmy tym samym kruszywem.