INWESTOR: osoba prywatna

PROJEKTANT: Paweł Puchalski

LOKALIZACJA: Konstancin – Jeziorna

POWIERZCHNIA: 940 m2

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2017

 

Przestrzeń zaprojektowano w stylistyce modernistycznej z elementami nawiązującymi do rozwiązań śródziemnomorskich, nawiązując w ten sposób do architektury budynku. Na podstawie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem zachowano efektowny szpaler brzóz brodawkowatych oraz 2 dęby szypułkowe. Kompozycja ogrodu ukształtowana została w oparciu o linie proste prowadzone w układzie geometrycznym. Duży udział przestrzenny przypada na komunikację, w której skład wchodzi rozległy podjazd z parkingiem, taras, nawierzchnie wokół budynku z kostki betonowej, ścieżki ogrodowe oraz plac wypoczynkowy z płyt betonowych osłonięty ażurową altaną wykonaną z drewna i przezroczystego dachu. Wśród elementów architektonicznych znalazły się również liczne donice z drewna i kamienia przeznaczone pod nasadzenia roślin ozdobnych oraz częściowo pełniące rolę grządek warzywnych i ziołowych. Ponadto wprowadzono nowoczesne kraty obrośnięte winogronami, niewielki sad z drzewami i krzewami owocowymi, kamienne ognisko. Soczysta zieleń kilku trawników została przełamana barwnymi różnogatunkowymi nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych atrakcyjnych przez cały rok. Przestrzeń zróżnicowano dodatkowo poprzez wprowadzenie kilku rodzajów wypełnienia powierzchni wokół roślin: kamień różnego pochodzenia, tłuczone szkło oraz kora sosnowa. W projekcie uwzględniono również oświetlenie całego ogrodu (w tym wybranych roślin)oraz instalację automatycznego systemu nawadniania.