INWESTOR: osoba prywatna

PROJEKTANT: Paweł Puchalski

LOKALIZACJA: Sulejówek

POWIERZCHNIA: 1100 m2

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

 

Ideą projektową było zachowanie leśnego charakteru działki przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnej stylistyki nawiązującej do architektury budynku. Na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz gospodarki drzewostanem podjęto decyzję odnośnie zachowania większości cennych sosen zwyczajnych, które stanowiły punkt wyjścia do kreowania układu przestrzennego. Kompozycję zbudowano w oparciu o kształty geometryczne, linie proste oraz zasadę symetrii i proporcji. Dużą część założenia stanowi komunikacja w postaci rozległego podjazdu z parkingiem, ścieżek ogrodowych z płyt betonowych oraz drewnianego tarasu. Wokół budynku zaprojektowano systemy donic z betonu i drewna, obsadzonych jednogatunkowymi roślinami. Układ ogrodu budują liczne kwatery złożone z prostokątnych trawników oraz zróżnicowanych nasadzeń, które wydzielone są w przestrzeni za pomocą rozbudowanej sieci ścieżek z płyt. Zaproponowane rośliny dostosowane są do specyficznych warunków, jakie panują w siedlisku leśnym. W części frontowej wyznaczono też większy plac trawiasty pełniący funkcję boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie całego ogrodu oraz instalację automatycznego nawadniania.