INWESTOR: osoba prywatna

PROJEKTANT: Paweł Puchalski

LOKALIZACJA: Kobyłka

POWIERZCHNIA: 1070 m2

DATA OPRACOWANIA: październik 2017

 

Podstawę projektu stanowiła sumiennie wykonana inwentaryzacja, a następnie gospodarka drzewostanem. Umożliwiło to podjęcie decyzji odnośnie zachowania najbardziej wartościowych drzew, ich wydobycie z przestrzeni, a także doświetlenie działki i budynku. Dodatkowym walorem terenu jest duże zróżnicowanie wysokości, co skłoniło projektanta do wprowadzenia tarasów widokowych, schodów ogrodowych oraz licznych murków oporowych wykonanych z podkładów kolejowych lub bloczków granitowych. Kompozycję zbudowano przy użyciu naturalnych linii falistych tworzących malowniczy układ. W poszczególnych miejscach wyłaniają się powierzchnie trawników na przemian z różnorodnymi gatunkowo i strukturowo nasadzeniami drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych. Tło dla całości stanowią dziesiątki pni dojrzałych sosen zwyczajnych. Pomiędzy nimi zaprojektowano też ścieżkę z drewnianych belek oprowadzającą użytkownika pośród romantycznych widoków.