ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

OFERTA – PROJEKTOWANIE

 

Podstawę każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego powinna stanowić rzetelnie opracowana dokumentacja projektowa. Etap ten pozwala na oszacowanie kosztów realizacji oraz ich optymalizację. Inwestując kilka procent wartości inwestycji w dobry projekt (2-5%) można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent kosztów całego przedsięwzięcia.

 

Firma LANDSCAPE FACTORY opracowuje szczegółowe dokumentacje projektowe zawierające m.in.:

 

 • inwentaryzacje i analizy przestrzenne;
 • projekty gospodarki drzewostanem;
 • projekty koncepcyjne;
 • wizualizacje przestrzenne;
 • przekroje widokowe;
 • projekty wykonawcze;
 • projekty powykonawcze;
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
 • przedmiary i obmiary robot;
 • kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze;
 • szczegółowe dobory gatunkowe roślin i materiałów budowlanych;
 • zalecenia konserwacyjne;
 • doradztwo inwestycyjne.

 

Na specjalne życzenie klienta prowadzimy nadzór autorski naszych projektów oraz nadzór inwestorski.

 

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług projektowych oferowanych przez firmę LANDSCAPE FACTORY.

 

CENNIK – PROJEKTOWANIE