OFERTA – REALIZACJA

 

Inwestor posiadający nawet najlepiej opracowaną dokumentację projektową nie osiągnie oczekiwanego efektu końcowego prowadzonej inwestycji, jeżeli podejmie współpracę z niewłaściwym wykonawcą. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie projektu a następnie wykonawstwa jednej firmie, gdyż pozwala to na sprawną koordynację poszczególnych etapów pracy, a także uzyskanie korzystnych cen. Wybierając naszą firmę Inwestor zyskuje gwarancję solidnej i sprawnej realizacji inwestycji.

 

Firma LANDSCAPE FACTORY zajmuje się profesjonalną realizacją inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, w zakresie których znajdują się m.in.:

– prace porządkowe

– oczyszczanie terenu po pracach budowlanych, zrywanie darni, przekopywanie gleby, usuwanie chwastów, zanieczyszczeń oraz nadmiaru kamieni

– nawożenie urodzajnej gleby oraz jej rozplantowanie

– praca minikoparką, glebogryzarką oraz dużą koparko-ładowarką

– roboty ziemne (niwelacja – podnoszenie i obniżanie poziomu terenu, realizacja projektowanego ukształtowania terenu)

– zakładanie trawników z siewu lub z darni (z rolki)

– zakładanie trawników zbrojonych w systemie Netlon (np.: drogi pożarowe)

– wycinka drzew i krzewów

– wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw i pnączy oraz innego rodzaju materiału roślinnego

– przesadzanie roślin (również dużych drzew i krzewów)

– ściółkowanie korą oraz żwirowanie przestrzeni wokół roślin

– budowa nawierzchni (drogi, podjazdy, parkingi, ścieżki i place ogrodowe, schody terenowe, pochylnie)

– wykonywanie elementów drewnianych (tarasy, donice)

– budowa elementów małej architektury (stawy, oczka wodne, kaskady, strumyki, fontanny, wodotryski, kładki, mosty, pomosty, altany, pergole, trejaże, wiaty, ogrodzenia, murki oporowe, grille, ławki)

– wykonywanie oświetlenia ogrodowego

– montaż automatycznych systemów nawadniania terenów zieleni

– wykonywanie systemów drenarskich

– osuszanie terenu

– montaż obrzeży plastikowych lub betonowych

– wykonywanie opasek z kostki betonowej lub granitowej

– zakładanie siatek przeciw kretom

– montaż agrowłókniny i geowłókniny przeciw chwastom.

 

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług związanych z realizacją zagospodarowania przestrzeni oferowanych przez firmę LANDSCAPE FACTORY.

 

CENNIK – REALIZACJA

(Cennik w formie PDF do pobrania)