ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA RONDA MIEJSKIEGO

INWESTOR: Urząd Miasta Kobyłka

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Kobyłka

POWIERZCHNIA: 700 m2

DATA REALIZACJI: lipiec 2017

 

Inwestycja dotyczyła zaprojektowania, a następnie wykonania modernizacji zagospodarowania przestrzeni ronda w dzielnicy Stefanówka. Pierwszą fazę realizacji stanowiło usunięcie dotychczasowych elementów zagospodarowania. W trakcie tych prac wytyczyliśmy projektowany zasięg strefy przeznaczonej pod nasadzenia roślinne, a następnie usunęliśmy z niej całą darń oraz inne zanieczyszczenia. W kolejnym etapie przekopaliśmy teren glebogryzarką, wykonaliśmy niwelację gruntem rodzimym oraz rozprowadziliśmy równą warstwą żyzną ziemię ogrodową. Następnie ułożyliśmy maty zabezpieczające przed rozwojem chwastów i na ich powierzchni rozrysowaliśmy projektowany układ ronda. Przystąpiliśmy do realizacji nasadzeń krzewów i traw ozdobnych według rysunków technicznych. Stopniowo pokrywaliśmy poszczególne kwatery korą oraz kamieniem ozdobnym. Na koniec, gdy strefa przeznaczona pod nasadzenia została wykonana, przeprowadziliśmy renowację trawnika stosując zabiegi wertykulacji, nawożenia oraz dosiewania trawy w brakujących miejscach.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI SZKOLNEGO PLACU ZABAW

INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Duczki

POWIERZCHNIA: 200 m2

DATA REALIZACJI: lipiec 2017

 

Inwestycja dotyczyła zagospodarowania strefy zieleni na szkolnym placu zabaw. Pierwszy etap polegał na wytyczeniu przestrzeni objętej realizacją i jej zabezpieczeniu przed wejściem dzieci. Następnie przystąpiliśmy do prac porządkowych związanych z usunięciem starego żywopłotu z żywotnika zachodniego, zerwaniem darni, wybraniem nadmiaru gruntu rodzimego i zanieczyszczeń oraz wywozem wraz z utylizacją wszystkich odpadów. W kolejnej fazie zamontowaliśmy obrzeża typu EkoBord utrwalające w przestrzeni zarys strefy zieleni oraz rozwieźliśmy żyzną ziemię ogrodową niwelując nią powierzchnie wygospodarowane pod trawniki i nasadzenia. Dalsze prace dotyczyły ułożenia agrowłókniny w miejscach  przeznaczonych na kompozycje roślinne. Poszczególne grupy krzewów sadzone były rzędowo zachowując proste linie i symetrię. Przed nimi wyodrębniliśmy przestrzeń stanowiącą przejście prowadzące do miejsc siedzących dla rodziców przychodzących z dziećmi na teren placu zabaw. Przestrzeń wokół roślin oraz ścieżkę wypełniliśmy jasnym kamieniem. Ostatnim etapem prac było ułożenie gęstego trawnika „z rolki”, dzięki czemu dzieci mogły użytkować plac zabaw już po  dwóch tygodniach.

Strona 2 z 41234