ZMIENIAMY PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

RUSTYKALNY ZAKĄTEK Z NUTĄ ROMANTYZMU

INWESTOR: osoba prywatna

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Wołomin

POWIERZCHNIA: 140 m2

DATA REALIZACJI: czerwiec 2017

 

Realizacja obejmowała tylną część ogrodu stanowiącą strefę wypoczynkową i wykonywana była w oparciu o projekt opracowany przez naszą firmę. Prace związane były z rewitalizacją starego założenia, dlatego pierwszy etap dotyczył wielu zabiegów związanych z istniejącą roślinnością polegających na usuwaniu, przesadzaniu oraz cięciu drzew i krzewów zgodnie z projektem gospodarki zielenią. Następnie przystąpiliśmy do zerwania darni, demontażu obrzeży z kostki granitowej oraz wywozu wszystkich odpadów organicznych i budowlanych. Rozprowadziliśmy i zamontowaliśmy instalację automatycznego systemu nawadniania, a w kolejnym kroku wykonaliśmy niwelację terenu gruntem rodzimym. Później przyszedł czas na wykonanie prac budowlanych, podczas których wytyczyliśmy i ułożyliśmy nowe obrzeża z kostki granitowej, zbudowaliśmy murek oporowy z kamiennych bloczków, wkopaliśmy pocięte na różne długości podkłady kolejowe tworzące finezyjną ścieżkę ogrodową oraz wyżwirowaliśmy plac wypoczynkowy pod huśtawkę. Następnie rozwieźliśmy żyzną ziemię ogrodową ponownie niwelując teren. W miejscach projektowanych powierzchni pokrytych kamieniem rozłożyliśmy agrowłókninę zabezpieczającą przed rozwojem chwastów. W kolejnym etapie wykonaliśmy nasadzenia zaprojektowanych roślin, a następnie pomiędzy nimi rozprowadziliśmy przewody nawadniające oraz wysypaliśmy korę i żwir zgodnie z założeniami projektowymi. Na koniec ułożyliśmy soczyście zieloną trawę „z rolki”, która nadała charakteru nowej przestrzeni.

MINIMALISTYCZNY OGRÓD W NOWOCZESNYM WYDANIU

INWESTOR: osoba prywatna

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Warszawa

POWIERZCHNIA: 470 m2

DATA REALIZACJI: czerwiec 2017

 

Realizowany ogród przed rozpoczęciem naszych prac posiadał trawnik oraz strefy przeznaczone pod rośliny wypełnione białym kamieniem. Na początku przystąpiliśmy do opracowania projektu nasadzeń, a następnie po osiągnięciu konsensusu z Inwestorem rozpoczęliśmy prace w terenie. W pierwszej kolejności rozstawiliśmy w ogrodzie zakupione rośliny w celu lepszego zobrazowania idei projektowej. Ważnym aspektem było zachowanie idealnych linii prostych wszystkich nasadzeń oraz rytmu, symetrii i proporcji. W dalszej fazie sadziliśmy poszczególne drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne wykonując następujący schemat prac: odgarnięcie rozsypanego wcześniej kamienia ozdobnego, rozcięcie agrowłókniny, wybranie gruntu istniejącego, zaprawienie dołka żyzną ziemią ogrodową, ponowne ułożenie maty i wyrównanie warstwy kruszywa. Na koniec przeprowadziliśmy renowację trawnika polegającą na wertykulacji, dosiewkach oraz nawożeniu mineralnym.

Strona 3 z 41234