INWESTOR: osoba prywatna

WYKONAWCA: Landscape Factory

LOKALIZACJA: Warszawa

POWIERZCHNIA: 270 m2

DATA REALIZACJI: lipiec 2013

 

Inwestycję realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie projektu opracowanego przez naszą firmę w pierwszej kolejności przeprowadziliśmy prace związane z usunięciem, przesadzeniem lub przycięciem formującym istniejących roślin. Następnie zerwaliśmy darń oraz nadmiar gruntu rodzimego i wywieźliśmy na zwałkę, po czym cały teren przekopaliśmy za pomocą glebogryzarki. Kolejny etap stanowiły prace związane z montażem instalacji automatycznego systemu nawadniania, wykonaniem ścieżki ogrodowej z kostki granitowej i placu pod altanę oraz budową elementów małej architektury (murek oporowy z płyt piaskowca i niewielkie oczko wodne z fontanną). W dalszej fazie inwestycji przeprowadziliśmy niwelację terenu gruntem istniejącym, a następnie rozwieźliśmy żyzną ziemię ogrodową. Wytyczyliśmy poszczególne strefy układu przestrzennego i przystąpiliśmy do nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych zgodnie z projektem. Uwieńczeniem tego etapu prac było rozprowadzenie przewodów linii podlewania kropelkowego oraz wypełnienie przestrzeni wokół roślin przy użyciu kory sosnowej. Ostatnią fazę inwestycji stanowiło ułożenie trawnika gazonowego „z rolki”, dzięki czemu efekt prac był widoczny jeszcze tego samego dnia.